dán | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Kære John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hej John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Hej John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Kære,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Kæreste,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Kæreste John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Have det godt.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Meget kærlighed,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz