cseh | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Ahoj Johne,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Čau Johne,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Johne,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Opatruj se.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Miluji tě.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
S láskou,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
S láskou,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz