angol | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Dear John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hello John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Hey John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
My Dear,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
My Dearest,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Dearest John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Take care.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
I love you.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Best wishes,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
With best wishes,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
All the best,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
All my love,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Lots of love,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Much love,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz