eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Milý Johne,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Ahoj Johne,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Čau Johne,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Johne,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Opatruj se.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Miluji tě.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
S láskou,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
S láskou,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz