kínai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Dear John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Hello John,
你好,约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Hey John,
嘿,约翰,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
My Dear,
我亲爱的,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
My Dearest,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Személyes levelezésre válaszolásnál
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
A másik levelére válaszoláskor
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönésnél
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Write back soon.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Do write back when…
当...,请回复
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Take care.
保重。
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
I love you.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Best wishes,
衷心的祝福,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Kindest regards,
最衷心的问候,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
All the best,
一切顺利,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
All my love,
致以我的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Lots of love,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Much love,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz