eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Dear John,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Hello John,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Hey John,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
My Dear,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
My Dearest,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dearest John,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Take care.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
I love you.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Best wishes,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
With best wishes,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
All the best,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
All my love,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Lots of love,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Much love,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz