cseh | Kifejezések - Személyes | Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Friss házaspárnak gratulációkor
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Frissen összeházasodott párnak gratulációkor
Gratulojn pro ligante la nodon!
Gratulujeme ke svatbě!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Gratulojn pro diri "jes"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés

Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók

Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉan naskiĝtagon!
Hodně štěstí a zdraví!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉa datreveno!
Hodně štěstí k výročí!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán
Feliĉa... datreveno!
Hodně štěstí k... výročí!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Huszadik házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
25. házassági évforduló
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
40. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
30. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
35. házassági évforduló
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
50. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás

Saniĝus baldaŭ.
Uzdrav se brzy.
Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Általános jobbulást kívánás
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Általános jobbulást kívánás több személytől
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Általános jobbulást kívánás
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Kollégák jobbulást kívánása
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció

Gratulojn pro...
Blahopřejeme k...
Általános gratuláció
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
Mi deziras al vi sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Amikor valakinek gratulálsz valamiért
Bonege por...
Dobrá práce na...
Gratuláció
Gratulojn por vian veturantan teston!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz
Feliĉoj!
Gratulujeme!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Gratulujeme k promoci!
Amikor valaki lediplomázott az egyetemen
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Amikor valaki levizsgázott
Bonege kun via ekzameno!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni kezd
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Valaki halála után részvét nyilvánítása
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Gratuloj por akirai la laboron!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott
Bona fortuno sur via unua tago en...
Hodně štěstí první den v...
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Gratuláció a szülőknek
Gratulojn pro via nova alveno!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Gratuláció a szülőknek
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Gratuláció az újdonsült anyukának
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Gratuláció a szülőknek a kisbabához
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet

Multajn dankojn por...
Mnohokrát děkuji za...
Általános köszönő üzenet
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Jako malý projev naší vděčnosti...
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért
Ni tre dankas vin pro...
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek

Sezonaj salutoj el...
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
USA-ban karácsonykor és szilveszterkor
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban
Feliĉan Paskon!
Veselé Velikonoce!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap
Feliĉan Dankofeston
Šťastné díkuvzdání!
Hálaadáskor Amerikában
Feliĉan Novjaron!
Šťastný Nový rok!
Új évkor
Feliĉaj Ferioj!
Šťastné svátky!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)
Feliĉa Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Hanuka ünneplésekor
Feliĉa Divali al vi.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Diwali ünneplésekor
Feliĉan Kristnaskon!
Veselé Vánoce!
Keresztény országokban Karácsonykor
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor