angol | Kifejezések - Személyes | Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Friss házaspárnak gratulációkor
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Frissen összeházasodott párnak gratulációkor
Gratulojn pro ligante la nodon!
Congratulations on tying the knot!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Gratulojn pro diri "jes"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Congratulations on your engagement!
Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés

Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók

Feliĉan naskiĝtagon!
Birthday greetings!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉan naskiĝtagon!
Happy Birthday!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉan naskiĝtagon!
Many happy returns!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Wishing you every happiness on your special day.
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Feliĉa datreveno!
Happy Anniversary!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán
Feliĉa... datreveno!
Happy…Anniversary!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Huszadik házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
25. házassági évforduló
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
40. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
30. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
35. házassági évforduló
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
50. házassági évfordulókor
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás

Saniĝus baldaŭ.
Get well soon.
Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Általános jobbulást kívánás
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
We hope that you will be up and about in no time.
Általános jobbulást kívánás több személytől
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Thinking of you. May you feel better soon.
Általános jobbulást kívánás
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
From everybody at…, get well soon.
Kollégák jobbulást kívánása
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció

Gratulojn pro...
Congratulations on…
Általános gratuláció
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
I wish you the best of luck and every success in…
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
Mi deziras al vi sukceson en...
I wish you every success in…
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
We would like to send you our congratulations on…
Amikor valakinek gratulálsz valamiért
Bonege por...
Well done on…
Gratuláció
Gratulojn por vian veturantan teston!
Congratulations on passing your driving test!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Well done. We knew you could do it.
Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz
Feliĉoj!
Congrats!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Congratulations on your graduation!
Amikor valaki lediplomázott az egyetemen
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Congratulations on passing your exams!
Amikor valaki levizsgázott
Bonege kun via ekzameno!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni kezd
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Valaki halála után részvét nyilvánítása
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
We are so very sorry to hear about your loss.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
We wish you the best of luck in your new job at…
Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
We wish you the best of luck in your new position of…
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
We wish you every success for your latest career move.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Gratuloj por akirai la laboron!
Congratulations on getting the job!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott
Bona fortuno sur via unua tago en...
Good luck on your first day at…
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Gratuláció a szülőknek
Gratulojn pro via nova alveno!
Congratulations on your new arrival!
Gratuláció a szülőknek
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Gratuláció az újdonsült anyukának
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratuláció a szülőknek a kisbabához
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet

Multajn dankojn por...
Many thanks for…
Általános köszönő üzenet
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
I really don't know how to thank you for…
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
As a small token of our gratitude…
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért
Ni tre dankas vin pro...
We are very grateful to you for…
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek

Sezonaj salutoj el...
Season's greetings from…
USA-ban karácsonykor és szilveszterkor
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban
Feliĉan Paskon!
Happy Easter!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap
Feliĉan Dankofeston
Happy Thanksgiving!
Hálaadáskor Amerikában
Feliĉan Novjaron!
Happy New Year!
Új évkor
Feliĉaj Ferioj!
Happy Holidays!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)
Feliĉa Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Hanuka ünneplésekor
Feliĉa Divali al vi.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Diwali ünneplésekor
Feliĉan Kristnaskon!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Keresztény országokban Karácsonykor
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor