eszperantó | Kifejezések - Személyes | Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Friss házaspárnak gratulációkor
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Frissen összeházasodott párnak gratulációkor
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés

Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Huszadik házassági évfordulókor
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
25. házassági évforduló
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
40. házassági évfordulókor
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
30. házassági évfordulókor
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
35. házassági évforduló
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
50. házassági évfordulókor
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Általános jobbulást kívánás
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Általános jobbulást kívánás több személytől
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Általános jobbulást kívánás
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Kollégák jobbulást kívánása
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Általános gratuláció
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Amikor valakinek gratulálsz valamiért
Well done on…
Bonege por...
Gratuláció
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz
Congrats!
Feliĉoj!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Amikor valaki lediplomázott az egyetemen
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Amikor valaki levizsgázott
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni kezd
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Valaki halála után részvét nyilvánítása
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Gratuláció a szülőknek
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Gratuláció a szülőknek
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Gratuláció az újdonsült anyukának
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Gratuláció a szülőknek a kisbabához
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Általános köszönő üzenet
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
USA-ban karácsonykor és szilveszterkor
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Hálaadáskor Amerikában
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Új évkor
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Hanuka ünneplésekor
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Diwali ünneplésekor
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Keresztény országokban Karácsonykor
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor