cseh | Kifejezések - Személyes | Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Friss házaspárnak gratulációkor
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Frissen összeházasodott párnak gratulációkor
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés

Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Huszadik házassági évfordulókor
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
25. házassági évforduló
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
40. házassági évfordulókor
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
30. házassági évfordulókor
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
35. házassági évforduló
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
50. házassági évfordulókor
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Általános jobbulást kívánás
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Általános jobbulást kívánás több személytől
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Általános jobbulást kívánás
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Kollégák jobbulást kívánása
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Általános gratuláció
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Amikor valakinek gratulálsz valamiért
Well done on…
Dobrá práce na...
Gratuláció
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz
Congrats!
Gratulujeme!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Amikor valaki lediplomázott az egyetemen
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Amikor valaki levizsgázott
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni kezd
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Valaki halála után részvét nyilvánítása
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Gratuláció a szülőknek
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Gratuláció a szülőknek
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Gratuláció az újdonsült anyukának
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Gratuláció a szülőknek a kisbabához
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Általános köszönő üzenet
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
USA-ban karácsonykor és szilveszterkor
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Hálaadáskor Amerikában
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Új évkor
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Hanuka ünneplésekor
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Diwali ünneplésekor
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Keresztény országokban Karácsonykor
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor