koreai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Gửi Vi,
정아에게
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Thương thân mến,
수지야!
Nagyon közvetlen
Tùng à,
수지!
Nem hivatalos, közvetlen
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Közvetlen, szerelmünknek
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Nagyon közvetlen
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Egy levélre válaszoláskor
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Egy levélre válaszoláskor
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Amikor fontos híreid vannak
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Valamit megköszönéskor
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Rossz hírek bejelentésénél
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
Amikor a partnerednek írsz
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Közvetlen, barátnak, családnak
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Közvetlen, családnak
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Közvetlen, családnak