kínai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Olá Vítor,
你好,约翰,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Nagyon közvetlen
Vítor,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Közvetlen, szerelmünknek
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Egy levélre válaszoláskor
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Egy levélre válaszoláskor
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönéskor
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Cuide-se.
保重。
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Eu te amo.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Abraços,
衷心的祝福,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Közvetlen, barátnak, családnak
Com carinho,
最衷心的问候,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Tudo de bom,
一切顺利,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Com muito amor,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak
Com muito amor,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak