kínai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Nagyon közvetlen
Luca,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen
Tesoro,
我亲爱的,
Közvetlen, szerelmünknek
Amore,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Egy levélre válaszoláskor
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Egy levélre válaszoláskor
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönéskor
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Salutami...
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Rispondimi presto.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Stammi bene.
保重。
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Ti amo.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
I migliori auguri
衷心的祝福,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Közvetlen, barátnak, családnak
Cari saluti
最衷心的问候,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Tante belle cose
一切顺利,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Con tanto amore
衷心祝福,
Közvetlen, családnak
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Közvetlen, családnak