eszperantó | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Caro Luca,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Cari mamma e papà,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Ciao Matteo,
Saluton John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Ciao Matty!
Saluton John,
Nagyon közvetlen
Luca,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
Tesoro,
Mia kara,
Közvetlen, szerelmünknek
Amore,
Mia kara,
Nagyon közvetlen
Amore mio,
Estimata John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Grazie per la tua e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Egy levélre válaszoláskor
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Egy levélre válaszoláskor
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönéskor
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Scrivimi presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Stammi bene.
Atentu.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Ti amo.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátnak, családnak
Cari saluti
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Un abbraccio,
Ĉiu mia amo,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Con tanto amore
Multe da amo,
Közvetlen, családnak
Tanti cari saluti
Multa amo,
Közvetlen, családnak