vietnámi | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

정아에게
Gửi Vi,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
수지야!
Thương thân mến,
Nagyon közvetlen
수지!
Tùng à,
Nem hivatalos, közvetlen
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Közvetlen, szerelmünknek
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Nagyon közvetlen
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Egy levélre válaszoláskor
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Egy levélre válaszoláskor
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Amikor fontos híreid vannak
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Valamit megköszönéskor
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Amikor valamit őszitén megköszönsz
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Rossz hírek bejelentésénél
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Amikor valaki üdvözletét adod át
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Amikor a partnerednek írsz
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Közvetlen, barátnak, családnak
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Közvetlen, barátoknak, családnak
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Közvetlen, barátoknak, családnak
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Közvetlen, barátoknak, családnak
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Közvetlen, családnak
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Közvetlen, családnak