angol | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

亲爱的约翰,
Dear John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
你好,约翰,
Hello John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
嘿,约翰,
Hey John,
Nagyon közvetlen
约翰,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
我亲爱的,
My Dear,
Közvetlen, szerelmünknek
我最亲爱的,
My Dearest,
Nagyon közvetlen
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Egy levélre válaszoláskor
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Egy levélre válaszoláskor
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Amikor fontos híreid vannak
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Valamit megköszönéskor
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Amikor valamit őszitén megköszönsz
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Rossz hírek bejelentésénél
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Amikor valaki üdvözletét adod át
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
尽快回复。
Write back soon.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
当...,请回复我。
Do write back when…
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
保重。
Take care.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
我爱你。
I love you.
Amikor a partnerednek írsz
衷心的祝福,
Best wishes,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Közvetlen, barátnak, családnak
最衷心的问候,
Kindest regards,
Közvetlen, barátoknak, családnak
一切顺利,
All the best,
Közvetlen, barátoknak, családnak
致以我的祝福,
All my love,
Közvetlen, barátoknak, családnak
衷心祝福,
Lots of love,
Közvetlen, családnak
衷心祝福,
Much love,
Közvetlen, családnak