kínai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Salut André,
你好,约翰,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Nagyon közvetlen
Louis,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Közvetlen, szerelmünknek
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Egy levélre válaszoláskor
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Egy levélre válaszoláskor
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönéskor
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Écris-moi vite.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Prends soin de toi.
保重。
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Je t'aime.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Közvetlen, barátnak, családnak
Amicalement,
最衷心的问候,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Tendrement,
致以我的祝福,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Bises,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak
Bisous,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak