portugál | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Olá Vítor,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Oi Vítor,
Nagyon közvetlen
John,
Vítor,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Obrigado por seu e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Cuide-se.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Eu te amo.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Abraços,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Com carinho,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
Com carinho,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Com muito amor,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Com muito amor,
Közvetlen, családnak