orosz | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Дорогой Иван,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Дорогая мама/папа
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Привет, Иван,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Здорово, Иван,
Nagyon közvetlen
John,
Иван,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Любимый (ая),
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Дорогой мой...
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Милый Иван,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Спасибо за E-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
...тоже шлет приветы.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Береги себя.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
С уважением..
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Я вас люблю,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Люблю,
Közvetlen, családnak