olasz | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Caro Luca,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Cari mamma e papà,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Ciao Matteo,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Ciao Matty!
Nagyon közvetlen
John,
Luca,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Tesoro,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Amore,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Amore mio,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Grazie per la tua e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Scrivimi presto.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Stammi bene.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Ti amo.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
Cari saluti
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Un abbraccio,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Con tanto amore
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Tanti cari saluti
Közvetlen, családnak