koreai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
정아에게
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
어머니께/ 아버지께
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
작은 삼촌께
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
안녕 수지야!
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
수지야!
Nagyon közvetlen
John,
수지!
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
나의 사랑 ... 에게
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
사랑하는 부인,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
..관련 계획이 있으십니까?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
... 듣게 되어 기뻐
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물어보십니다.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대할게.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
곧 답장 써주십시오.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
...면 답장을 주십시오.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
건강히 지내세요.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
사랑해요.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
좋은 하루 보내세요.
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
사랑하는 마음 담아.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
사랑하는 마음과 함께.
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Közvetlen, családnak
Multa amo,
사랑하며, ... 보냅니다.
Közvetlen, családnak