kínai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
你好,约翰,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
嘿,约翰,
Nagyon közvetlen
John,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
我亲爱的,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
保重。
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
一切顺利,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak