japán | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
太郎君へ
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
太郎君へ
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
太郎君へ
Nagyon közvetlen
John,
太郎君、
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
太郎へ
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
太郎へ
Nagyon közvetlen
Estimata John,
太郎へ
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
元気でね
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
好きだよ
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
じゃあね
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
じゃあね
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
よろしく
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
元気でね
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
元気でね
Közvetlen, családnak
Multa amo,
元気でね
Közvetlen, családnak