holland | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Beste Jan
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Hallo Jan
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Hoi Jan
Nagyon közvetlen
John,
Jan
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Lieve ...
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Liefste ...
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Lieve Jan
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Het ga je goed.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
Groeten,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Groeten,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Liefs,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Liefs,
Közvetlen, családnak