dán | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Kære John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Hej John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Hej John,
Nagyon közvetlen
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Kære,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Kæreste,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Kæreste John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Have det godt.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Kærlighed,
Közvetlen, családnak