cseh | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Milá mamko / Milý taťko
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Ahoj Johne,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Čau Johne,
Nagyon közvetlen
John,
Johne,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
Můj milý / Má milá,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
Můj/Má nejdražší,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Děkuji za tvůj e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Opatruj se.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Miluji tě.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
S láskou,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
S láskou,
Közvetlen, családnak