angol | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata John,
Dear John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Saluton John,
Hello John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Saluton John,
Hey John,
Nagyon közvetlen
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
Mia kara,
My Dear,
Közvetlen, szerelmünknek
Mia kara,
My Dearest,
Nagyon közvetlen
Estimata John,
Dearest John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Egy levélre válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Valamit megköszönéskor
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Take care.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
I love you.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Best wishes,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
With best wishes,
Közvetlen, barátnak, családnak
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
All the best,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
All my love,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Lots of love,
Közvetlen, családnak
Multa amo,
Much love,
Közvetlen, családnak