olasz | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Milý Johne,
Caro Luca,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Milá mamko / Milý taťko
Cari mamma e papà,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Milý strejdo Jerome,
Caro zio Flavio,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Ahoj Johne,
Ciao Matteo,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Čau Johne,
Ciao Matty!
Nagyon közvetlen
Johne,
Luca,
Nem hivatalos, közvetlen
Můj milý / Má milá,
Tesoro,
Közvetlen, szerelmünknek
Můj/Má nejdražší,
Amore,
Nagyon közvetlen
Nejdražší Johne,
Amore mio,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Děkuji za tvůj e-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Che bello sentirti!
Egy levélre válaszoláskor
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Amikor fontos híreid vannak
Už máš nějaké plány na... ?
Hai già dei piani per...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Valamit megköszönéskor
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Sono felice di annunciarti che...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Sono davvero felice di sapere che...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Rossz hírek bejelentésénél
Je mi moc líto, že...
Mi dispiace sapere che...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
... posílá pozdrav!
...ti manda i suoi saluti.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Pozdravuj ode mě... .
Salutami...
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Těším se na tvojí odpověď.
Scrivimi presto.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Napiš brzy.
Rispondimi presto.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Napiš mi prosím, až...
Rispondimi non appena...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Opatruj se.
Stammi bene.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Miluji tě.
Ti amo.
Amikor a partnerednek írsz
S přáním všeho nejlepšího,
I migliori auguri
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Mějte se moc hezky,
Con i migliori auguri
Közvetlen, barátnak, családnak
Nejsrdečnější pozdravy,
Cari saluti
Közvetlen, barátoknak, családnak
Jen to nejlepší,
Tante belle cose
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
Un abbraccio,
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
Con tanto amore
Közvetlen, családnak
S láskou,
Tanti cari saluti
Közvetlen, családnak