eszperantó | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Milý Johne,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Ahoj Johne,
Saluton John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Čau Johne,
Saluton John,
Nagyon közvetlen
Johne,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Közvetlen, szerelmünknek
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Nagyon közvetlen
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Egy levélre válaszoláskor
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Egy levélre válaszoláskor
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönéskor
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Opatruj se.
Atentu.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Miluji tě.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátnak, családnak
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
Multe da amo,
Közvetlen, családnak
S láskou,
Multa amo,
Közvetlen, családnak