angol | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Milý Johne,
Dear John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Milá mamko / Milý taťko
Dear Mum / Dad,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Milý strejdo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Ahoj Johne,
Hello John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Čau Johne,
Hey John,
Nagyon közvetlen
Johne,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
Můj milý / Má milá,
My Dear,
Közvetlen, szerelmünknek
Můj/Má nejdražší,
My Dearest,
Nagyon közvetlen
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Děkuji za tvůj e-mail.
Thank you for your E-mail.
Egy levélre válaszoláskor
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
It was good to hear from you again.
Egy levélre válaszoláskor
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
I am very sorry I haven't written for so long.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Amikor fontos híreid vannak
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Valamit megköszönéskor
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Amikor valamit őszitén megköszönsz
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite / send…
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Rossz hírek bejelentésénél
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Please add me on...messenger. My username is…
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
... posílá pozdrav!
…sends his/her love.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Napiš brzy.
Write back soon.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Opatruj se.
Take care.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Miluji tě.
I love you.
Amikor a partnerednek írsz
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Közvetlen, barátnak, családnak
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Jen to nejlepší,
All the best,
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
All my love,
Közvetlen, barátoknak, családnak
S láskou,
Lots of love,
Közvetlen, családnak
S láskou,
Much love,
Közvetlen, családnak