kínai | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Hello John,
你好,约翰,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Hey John,
嘿,约翰,
Nagyon közvetlen
John,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen
My Dear,
我亲爱的,
Közvetlen, szerelmünknek
My Dearest,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Egy levélre válaszoláskor
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Egy levélre válaszoláskor
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönéskor
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Amikor valaki üdvözletét adod át
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Write back soon.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Do write back when…
当...,请回复我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Take care.
保重。
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
I love you.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Best wishes,
衷心的祝福,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Közvetlen, barátnak, családnak
Kindest regards,
最衷心的问候,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All the best,
一切顺利,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All my love,
致以我的祝福,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Lots of love,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak
Much love,
衷心祝福,
Közvetlen, családnak