eszperantó | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear John,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Hello John,
Saluton John,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Hey John,
Saluton John,
Nagyon közvetlen
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen
My Dear,
Mia kara,
Közvetlen, szerelmünknek
My Dearest,
Mia kara,
Nagyon közvetlen
Dearest John,
Estimata John,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Egy levélre válaszoláskor
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Egy levélre válaszoláskor
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönéskor
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Amikor valaki üdvözletét adod át
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Take care.
Atentu.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
I love you.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Best wishes,
Ĉion bonan,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
With best wishes,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátnak, családnak
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All the best,
Ĉion bonan,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All my love,
Ĉiu mia amo,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Lots of love,
Multe da amo,
Közvetlen, családnak
Much love,
Multa amo,
Közvetlen, családnak