cseh | Kifejezések - Személyes | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Hello John,
Ahoj Johne,
Nem hivatalos, baráti megszólítás
Hey John,
Čau Johne,
Nagyon közvetlen
John,
Johne,
Nem hivatalos, közvetlen
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Közvetlen, szerelmünknek
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Nagyon közvetlen
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Közvetlen, partnerünk megszólítása
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Egy levélre válaszoláskor
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Egy levélre válaszoláskor
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Amikor fontos híreid vannak
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Valamit megköszönéskor
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Amikor valamit őszitén megköszönsz
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Rossz hírek bejelentésénél
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Amikor valaki üdvözletét adod át
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Write back soon.
Napiš brzy.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Take care.
Opatruj se.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
I love you.
Miluji tě.
Amikor a partnerednek írsz
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Közvetlen, barátnak, családnak
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All the best,
Jen to nejlepší,
Közvetlen, barátoknak, családnak
All my love,
S láskou,
Közvetlen, barátoknak, családnak
Lots of love,
S láskou,
Közvetlen, családnak
Much love,
S láskou,
Közvetlen, családnak