koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Mục lục
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Hình minh họa
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Bảng biểu
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Phụ lục
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Bảng thuật ngữ
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Tài liệu tham khảo
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Mục lục tra cứu
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban