angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Mục lục
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Hình minh họa
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Bảng biểu
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Phụ lục
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Bảng thuật ngữ
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Tài liệu tham khảo
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Mục lục tra cứu
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban