spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban