portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
Índice
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
Lista de tabelas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
Apêndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
Glossário
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
Índice
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban