olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban