lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban