hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
अनुक्रम
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
आंकड़ों की सूची
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
तालिकाओं की सूची
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
परिशिष्ट
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
शब्दावली
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
संदर्भग्रंथ सूची
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
अनुक्रमणिका
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban