eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

ตารางเนื้อหา
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
ลิสต์ตัวเลข
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
ลิสต์ตาราง
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ภาคผนวก
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
อภิธานศัพท์
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
บรรณานุกรม
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
ตัวบ่งชี้
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban