vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Mục lục
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Hình minh họa
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Bảng biểu
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Phụ lục
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Bảng thuật ngữ
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Tài liệu tham khảo
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Mục lục tra cứu
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban