spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban