román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban