orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban