magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban