koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban