hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
अनुक्रम
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
आंकड़ों की सूची
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
तालिकाओं की सूची
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
परिशिष्ट
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
शब्दावली
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
संदर्भग्रंथ सूची
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
अनुक्रमणिका
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban