francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban