eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Fihrist
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figürler Listesi
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tablolar Listesi
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Ek / İlave
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Terimler Sözlüğü
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Kaynakça
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
İndeks / Endeks / Katalog
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban